Zľavy až 40%
Tipy na vianočné darčeky
ikona - zavřít okno
 
 
Pre firmy
 
Kontakty
 
  Telefonické objednávky 02 2220 5425  (Pracovné dni 9-17 hod.)
 
Všetko o nákupe
 
O nás
 
  Prihlásiť
Košík
     Počítače Notebooky Monitory Tlačiarne Skenery Príslušenstvo Atramenty a tonery Care Pack Software Vianočné tipy
ÚvodPodmienky predaja

Podmínky prodeje

I. Objednávka

1. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
• jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího
• IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost,
• kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího)
• množství požadovaných kusů produktů
• telefon kupujícího
• vybraný způsob platby
• adresu pro dodání zboží

2. Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající "telefonické ověření objednávky", v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Kupující má právo do 3 dnů od ověření objednávky podat prodávajícímu návrh na změnu objednávky, a to pouze v případě, že produkty nebyly již prodávajícím fakturovány. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, je objednávka po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

II. Způsoby plateb

Kupující si zvolí dle objednávkového modulu způsob platby kupní ceny za zboží, které jsou mu prodávajícím nabízeny dle následujících podmínek.

Prodávající s kupujícím se dohodli na těchto platebních způsobech za objednané zboží:

1) Platba při dodání zboží
- prodávající přijme objednávku od kupujícího
- prodávající na základě těchto dat vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu a dohodnutým způsobem zašle kupujícímu zboží
- kupující platí dohodnutou kupní cenu při předání zboží dopravci (na dobírku)
- pokud nedojde k platbě kupujícího při dodání zboží přepravcem, má právo prodávající, odstoupit od kupní smlouvy a požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 400,-Kč. Kupující je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.

Pokud nedojde k platbě kupujícího v dohodnutých termínech a dohodnutou formou dle čl. II těchto podmínek, negarantuje prodávající kupujícímu ceny potvrzené v rámci potvrzení objednávky a má právo po 10 dnech a po upozornění konečného spotřebitele od kupní smlouvy odstoupit.

III. Způsoby dodání

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území Slovenské republiky. Podmínkou pro splnění požadovaných termínů dodání jsou volné skladové zásoby prodávajícího a provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

Dohodnuté termíny dodání :

1) platba při dodání zboží – termín dodání : následující pracovní den po expedici zboží spediční službou (nejpozději však do 2.pracovních dnů)

Prodávající zašle dohodnutým způsobem zboží kupujícímu ve výše uvedených termínech dodání na základě údajů uvedených v potvrzené objednávce.

IV. Storno poplatky

Prodávající s kupujícím se dohodli na následujících storno poplatcích souvisejících s vrácením zboží prodávajícímu z důvodů na straně kupujícího (nevztahuje se na případy, kdy zákon stanoví jinak):

1) storno poplatek ve výši 13 € bez DPH
- kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno polatek ve výši 13 € bez DPH v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme v definovaném termínu od spediční služby, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

V. Ustanovení o spotřebitelských smlouvách

V případě, že smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je spotřebitelskou smlouvou uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku dle ust. § 52 a násl. občanského zákoníku, prodávající tímto poskytuje kupujícímu následující informace:

a) obchodní firma, identifikační číslo a sídlo prodávajícího:
E LINKX a.s., Novoveská 1262/95, Ostrava – Mar. Hory, IČ: 25 84 71 80,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2241
b) název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb je uvedena na www.hpobchod.sk
c) cena zboží nebo služeb je uvedena na http://www.hpobchod.sk
d) náklady na dodání se řídí touto tabulkou

Typ dopravy Doručenie zásielky Čas dodanie Cena dopravy
Štandard (UPS) do 24 - 48 hod 8:00 - 16:00 h. 5,03 € (4,19 € bez DPH)

Logistické detaily s Vámi budou dojednány a zákaznickým centrem telefonicky po zalogování objednávky

e) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese každá ze smluvních stran jak jí vznikly
f) nabídka nebo cena zůstávají v platnosti po dobu 10 kalendářní dní od učinění objednávky

Jedná-li se o spotřebitelskou smlouvu, která byla uzavřena při použití komunikačních prostředků na dálku je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci zboží, prodávajícího a kupujícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu se zbožím do sídla prodávajícího na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující souhlasí a bere na vědomí, že písemná forma je v tomto případě zachována pouze vyhotovením listiny o odstoupení od smlouvy podepsané kupujícím.
Kupující nemůže odstoupit od spotřebitelské smlouvy uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku zejména v následujících případech:
a) jedná-li se o smlouvu, jejíž součástí je i poskytování služeb a s jejich plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) předmětem smlouvy je dodávka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
c) je-li předmětem dodávky i počítačový program a proběhla-li jeho instalace
d) v ostatních případech uvedených v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku

VI. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto Podmínek prodeje řídí Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího zveřejněnými na www.hpobchod.sk/document.asp?dc=VseObchPod a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) Reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na www.hpobchod.sk/document.asp?dc=VseObchPod. V případě, že je předmětem dodávky zboží nebo služba HP, jsou informace o zárukách k dispozici kupujícímu na http://www.hpobchod.sk/document.asp?dc=zaruka v ostatních případech se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito Podmínkami prodeje, Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a Reklamačním řádem a že s těmito souhlasí.

Poradíme vám
Hovoríme neajťácky a zrozumiteľne
HPobchod týmŠtyria špecialisti na HP techniku sme offline
Ikona - telefon02 2220 5425 (Po-Pia: 9-17 hod)
HPmarket tým
Tím HPobchod vám vždy poskytne správnu radu
„Sme technologickí nadšenci a produkty HP aktívne používame v práci aj v každodennom živote.“ Sme pripravení pomôcť vám nájsť najlepšie notebooky, počítače, tlačiarne a príslušenstvo od spoločnosti HP Inc. Od roku 2008 plníme vaše želania a dodávame našim zákazníkom to najlepšie z ponuky spoločnosti HP.
HP na sociálnych sieťachFacebook YouTube
Mapa webu  |  Podmienky použitia
© 2008 - 2023 HPobchod.sk