S prevádzkovaním webu HPobchod.sk nám pomáhajú súbory cookies. Cookies slúžia na prispôsobenie obsahu, meranie funkčnosti stránok a pomáhajú nám dosiahnuť vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte s ich použitím. Viac informácií OK
 
 
 
Kontakty
 
  Telefonické objednávky 0244 643 181  (Pracovné dni 9-17 hod.)
 
Všetko o nákupe
 
O nás
 
  Prihlásiť
Košík
     Počítače Notebooky Monitory Tlačiarne Skenery Príslušenstvo Atramenty a tonery Care Pack Software Náš tip
 

HP Inc. mení bezpečnostné postupy v oblasti Managed Print Services pre najbezpečnejšiu tlač na svete

HP Secure MPS prináša nové služby na ochranu sieťových tlačiarní pred kyberútokmi.

Bratislava, 6. decembra 2016 - HP Inc., globálny líder v oblasti tlačiarní, dnes oznámil, že upravil podobu svojich HP Managed Print Services (MPS), aby tak pomohol chrániť podnikové tlačiarne pred kyberútokmi vďaka najbezpečnejšej tlači na svete1 .
Novinky v HP Secure MPS zahŕňajú pokročilé odborné bezpečnostné služby, softvérové riešenia a rozšírené dodávateľské možnosti pre tlačové zariadenia zákazníkov od rôznych poskytovateľov. HP okrem toho oznámilo, že bude s ohľadom na bezpečnosť špeciálne prednastavovať aj tlačiarne HP. Pre viac informácií navštívte www.hp.com/go/SecureMPS.

„V čase slabnúcich firewallov, vzrastajúcej sofistikovanosti a množstva kyberútokov, už nemožno sieťové tlačiarne ďalej prehliadať," povedal Ed Wingate VP & GM, JetAdvantage Solutions z HP, Inc. „Práve preto sme v HP vytvorili nové meradlá v oblasti managed print services a snažíme sa zavádzať tie najlepšie bezpečnostné postupy do všetkého, čo robíme, aby naši zákazníci mohli aj ďalej úspešne čeliť vzrastajúcim bezpečnostným výzvam.“

Najlepšie bezpečnostné služby na trhu znížia záťaž na IT

HP pridalo k HP Secure MPS nové prelomové prvky a profesionálne služby, aby firmy mohli využiť externého poskytovateľa, zlepšiť vďaka tomu svoj profil zabezpečenia a zároveň šetriť drahocenné IT zdroje. Nové služby a možnosti zahŕňajú:

 • Služba implementácie bezpečnejšej tlače - HP poskytne svojich vlastných špecializovaných bezpečnostných technikov, ktorí zavedú nové kroky k väčšej bezpečnosti tlačiarní.
 • Poradenstvo v oblasti udržovania bezpečnej tlače - Renomovaní bezpečnostní poradcovia z HP budú pravidelne a neustále udržiavať bezpečnostnú kvalifikáciu zákazníka, aktualizovať rizikové profily a pomáhať vyhodnocovať bezpečnostné plány a poskytovať inú ad hoc podporu pre auditné šetrenie.
 • Správa a dodržovanie zabezpečenia tlačiarní - HP pomôže dodržovat určené kritériá prostredníctvom novej vzdialenej správy bezpečnostných nastavení a tiež monitorovať všetky tlačiarne s dôrazom na potenciálne problémy a podávať správy o bezpečnostnom statuse tlačiarní s ohľadom na preukazovanie splnenia povinnosti.
 • Rozšírené školenia - HP investovalo do zvýšenia úrovne odbornej bezpečnostnej kvalifikácie svojich MPS zamestnancov a technických tímov s priemyselnými certifikátmi ako CompTIA.
 • Vylepšený reporting a vyhodnocovanie - HP zavádza prvky zabezpečenia tiež do monitorovania a reportingu MPS, aby tak zabezpečilo lepšiu viditeľnosť statusu tlačiarní a možnosť prehodnocovania bezpečnostných odporúčaní.
 • Nové nástroje a služby vzdialenej správy - Nové softvérové nástroje HP MPS automatizujú niektoré bezpečnostné postupy ako aktualizácia firmvéru alebo správu hesiel, aby zákazníci mohli tieto únavné a rutinné bezpečnostné kroky využívať tiež ako súčasť kontraktu MPS. 

„Organizácie musia samé aktívne urobiť niektoré kroky, aby zareagovali na obavy a riziká spojené s tlačou a prácou s dokumentmi, a poskytovateľov managed print services (MPS), ako HP, by mali v tejto snahe vnímať ako dôležitého partnera,“ povedal robert Palmer, riaditeľ výskumu v tíme IDC pre Imaging, Printing and Document Solutions.2

Tlačiarne budú teraz prednastavené s ohľadom na bezpečnosť

HP posúva latku v oblasti podnikových tlačiarní tiež tým, že začalo dodávať tlačiarne s rozhraniami, ktoré sú menej bezpečné. Zákazníci tak musia tieto porty a protokoly otvoriť, ak je ich použitie pri nasadzovaní nových tlačiarní do ich sietí potrebné.

 • Nový prístup k nastaveniu zariadenia - HP začalo uzatvárať staršie a menej udržiavané rozhrania vrátane portov, protokolov a šifrovaných súborov, ktoré NIST považuje za málo bezpečné, vrátane FTP a Telnetu. S novembrovou aktualizáciou firmvéru FutureSmart sa zlepšili možnosti nastavenia administrátorských hesiel a šifrovanie ako pre nové, tak aj už používané tlačiarne HP Enterprise a MFP.
 • Partnerstvo so softvérovou komunitou - HP aktívne spolupracuje s vývojármi softvéru, aby upravilo svoje aplikácie a využilo nové, silnejšie rozhrania. V blízkej budúcnosti tak bude môcť prestať používať aj ďalšie prídavné rozhrania.
 •  

Ďalšie zlepšenia so zameraním na bezpečnosť dát, zariadení a dokumentov

Súbor riešení HP JetAdvantage bol navrhnutý pre zefektívnenie dôležitých obchodných procesov a úloh firemných zákazníkov. Pomáhajú znižovať záťaž aj náklady spojené s IT, zvyšovať produktivitu zamestnancov a umožňujú užívateľom bezpečnú tlač. Najnovšie bezpečnostné vylepšenia zahŕňajú:

 • HP Access Control - Služba HP Access Control ponúka nové prvky autentizácie, autorizácie a bezpečnej „pull“ tlače, teraz s vylepšeným rozsahom funkcií a podporou pre SNMPv3, novou čítačkou kariet kompatibilnou s HIP2, ktorá rozširuje kompatibilitu na viac typov kariet a možnosť jednoduchého prihlásenia a odhlásenia k tlačiarni pomocou bezkontaktnej karty.
 • HP Capture and Route— HP Capture and Route uľahčuje kontrolu a sledovanie naskenovaných dokumentov a ich distribúciu stlačením jediného tlačidla. Nové prvky zahŕňajú podporu LDAP cez SSL, šifrovanie uložených dát pre naskenované dokumenty umiestnené na Capture and Route serveri a službu MyMessages, ktorá umožňuje tlač správ a faxov užívateľov, bez toho, aby museli odchádzať od tlačiarne.

O spoločnosti HP Inc.

Spoločnosť HP Inc. vytvára technológie, ktoré uľahčujú život ľuďom po celom svete. Prostredníctvom nášho portfólia tlačiarní, počítačov, mobilných zariadení, riešení a služieb vytvárame zážitky, ktoré ohromia. Viac informácií o HP Inc. nájdete na http://www.hp.com.

Výhľadové prehlásenie

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové prehlásenia, ktoré nesú riziká, neistotu a predpoklady. Ak sa takéto riziká či neistoty premenia na skutočnosť, alebo sa predpoklady HP ukážu ako nesprávne, výsledky spoločnosti HP Inc. (Ďalej ako „HP“) a jej konsolidovaných dcérskych spoločností sa môžu zásadne líšiť od toho, čo výslovne alebo implicitne vyplýva z takýchto výhľadových vyhlásení a predpokladov.
Všetky vyhlásenia, ktoré nemajú povahu výrokov o historických faktoch, spadajú medzi vyhlásenia, ktoré možno považovať za výhľadové, a to vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek odhadov čistých výnosov, marží, nákladov, efektívnych daňových sadzieb, čistých ziskov, čistých ziskov na akciu, cash flow, financovania pôžitkov, odložených daňových pohľadávok, odkupov akcií, výmenných kurzov mien alebo ďalších finančných položiek; akýchkoľvek odhadov množstva, načasovania alebo vplyvu úspor nákladov, reštrukturalizáciu a ďalších poplatkov; akýchkoľvek vyhlásení o plánoch, stratégiách a cieľoch vedenia pre budúce operácie, vrátane vykonávania reštrukturalizačných plánov a z nich plynúcich úspor nákladov a zlepšenie výnosov a ziskovosti; akýchkoľvek vyhlásení týkajúcich sa očakávaného vývoja, výsledkov, podielov na trhu alebo konkurencieschopnosti spojených s produktmi alebo službami; akýchkoľvek vyhlásení týkajúcich sa súčasných alebo budúcich makroekonomických trendov alebo udalostí a vplyvu týchto trendov a udalostí na HP a jeho finančné výsledky; akýchkoľvek vyhlásení týkajúcich sa prebiehajúceho vyšetrovania, vztiahnutých nárokov či sporov; akýchkoľvek vyhlásení o očakávaniach alebo presvedčení; a akýchkoľvek vyhlásení o predpokladoch, z ktorých vychádzajú všetky uvedené vyhlásenia.

Riziká, neistoty a predpoklady zahŕňajú potrebu reagovať na rad výziev, ktoré na podniky HP čakajú; konkurenčné tlaky, ktorým podniky HP čelia; riziká spojené s napĺňaním stratégie HP; dopad makroekonomických a geopolitických trendov a udalostí; potrebu účinne riadiť dodávateľov z tretích strán a distribúciu produktov HP a zabezpečovanie služieb HP; ochranu aktív duševného vlastníctva, vrátane intelektuálneho vlastníctva licencovaného tretími stranami; riziká spojené s medzinárodnými operáciami HP; vývoj a prechod nových produktov a služieb a zlepšovanie existujúcich produktov a služieb, ktoré budú cielené na pokrytie požiadaviek zákazníkov a odpovedí na prichádzajúce technologické trendy; uskutočňovanie a plnenie kontraktov HP a jeho dodávateľov, zákazníkov, klientov a partnerov; zamestnávanie a udržiavanie kľúčových zamestnancov; integrácii a ďalšie riziká spojené s prepojovaním podnikov a investičnými transakciami; výsledky reštrukturalizačných plánov, vrátane odhadov a predpokladov spojených s nákladmi (vrátane akýchkoľvek komplikácií pre podnikanie HP) a očakávaných prínosov týchto reštrukturalizačných plánov; rozhodnutie v prebiehajúcich vyšetrovaniach, nevybavených pohľadávkach a sporoch; a ďalšie riziká, ktoré sú popísané vo výročnej správe HP na formulári 10-K pre fiškálny rok končiaci 31. októbra 2015, štvrťročných správach HP na formulári 10-Q pre fiškálny štvrťrok končiaci 31. januára 2016, 30. apríla 2016 a 31. júla 2016 a ďalších oznámenia spoločnosti HP pre Komisiu Spojených štátov amerických pre cenné papiere a burzu. HP nemá záväzok ani úmysel tieto výhľadové vyhlásenia aktualizovať. Webová stránka HP pre investorské vzťahy http://www.hp.com/investor/home obsahuje značné množstvo informácií o HP, vrátane finančných a iných informácií pre investorov. HP preto radia investorom túto stránku sledovať, pretože informácie na nej obsiahnuté sú priebežne aktualizované a dopĺňané.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných vyhláseniach, ktoré sú dodávané s príslušnými produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby alebo opomenutia.

 

publikované: 09.12.2016
Facebook
© 2008 - 2019 HPobchod.sk